Mr. Muscle lefolyótisztító granulátum

További információk

Kiszerelés:

250 g

890 Ft - Nettó
1 130 Ft - Bruttó

Mennyiség

Termék leírás

Termékleírás:

Mr Muscle konyhai lefolyótisztító granulátum. Hatékonyan eltávolítja és lebontja a konyhai és fürdőszobai lefolyókat eldugító szennyeződéseket (zsír, étel, haj, szappanmaradványok, stb.) anélkül, hogy a vízvezetéket károsítaná. Minden lefolyócső esetében biztonságosan alkalmazható.

Biztonsági figyelmeztetés:
VESZÉLY. Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A füst belélegzése tilos. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Az eredeti edényben tartandó. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
Ne keverje más tisztítószerrel.

Tárolási információ: tárolja hűvös helyen, állítva, szorosan zárva az edényt. Ne keverje más termékekkel

Kapcsolódó termékek

Kedves Vásárlónk!

Irodaszer termékeink másik webáruházban érhetőek el, így amennyiben ezek a termékek érdeklik, akkor az az oldal elhagyásával érhetőek el.